آموزش مهارت عشق ورزیدن در خانواده از زبان دکتر دوایی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این مجموعه آموزشی که در چهار قسمت تهیه شده است دکتر دوایی ( روانشناس ومتخصص تعلیم وتربیت و پژوهشگر علوم شناختی) در رابطه با هنر عشق ورزیدن و چگونگی داشتن رابطه ای سالم در خانواده صحبت می کند.

شما میتوانید این مجموعه آموزشی به ارزش 80000 تومان را با تخفیف 50 درصد به قیمت 40000 تومان خریداری کنید.


مدت زمان : ۰۱:۲۰:۰۰
بخش اولتگ ها : خانواده روانشناسی عشق ارتباط عاطفی محبت احترام

مشاغل : روانشناس