آموزش کار با سامانه تی وی رویش برای همکاری با صاحبان محتوا


تــوضــیحــات
فــایل ها

صاحبان محتوای ، فیلم، کتاب الکترونیکی و صوتی ، صوت ، پاورپوینت خود را می توانید با انجام دستور عمل زیر بارگذاری و پس از تایید استاندارد های آموزشی توسط تی وی رویش بفروش برسانید.

برای بارگذاری محتوا در سامانه تی وی رویش لطفا به ترتیب زیر اقدام نمایید:

1- در سایت  TVRooyesh.com ثبت نام کنید. 
2- به ایمیل  info@TVRooyesh.com  لطفا با معرفی کامل خود و شماره یا ایمیلی که ثبت نام در سایت انجام داده اید.

لطفا اطلاع رسانی و درخواست دسترسی برای ورود محتوا بعنوان صاحب محتوا  و نشر آن را انجام دهید

3- فایل دستور عمل را دانلود و مراحل کار را طبق آن انجام دهید.

هرگونه سوالی داشتید آن را به ایمیل info@TVRooyesh.com  ارسال کنید.

متشکرم


مدت زمان : ۰۰:۵۱:۰۰
آموزش بار گزاری محتوا در سامانه تی وی رویشتگ ها : آموزش تی وی رویش