برف‌های کلیمانجارو


تــوضــیحــات
فــایل ها

در اصل داستان نه نمایش. اما آنچه می‌شنوید تجربه‌ای است تازه برای اجرای نمایشی بخش‌هایی از داستان که شخصیت‌های اصلی - مرد و زن - گفتگو می‌کنند. همین‌طور استفاده از افکت برای فضاسازی در همان لحظه.


مدت زمان : ۰۱:۱۲:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سومتگ ها : کتاب صوتی