فیلم دوره آنلاین اتوکد AUTOCAD


تــوضــیحــات
فــایل ها

ارائه کننده : ‌سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

مدرس : مهندس قادری               تعداد فایل: ۱ عنوان ویدیو

مختص شرکت کنندگان در دوره آنلاین تیر ماه ۹۹


مدت زمان : ۰۲:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : کرمانشاه دوره آنلاین

مشاغل : مهندسین مشاور طراح کارشناسان کشاورزی فارغ التحصیلان کشاورزی