تفکر خلاق


تــوضــیحــات
فــایل ها

ما اغلب به خلاقیت به عنوان یک ویژگی ذاتی نگاه می کنیم، هر کسی چه هنرمند باشه و چه آمارگیر، می‌تونه یاد بگیره که چطوری خلاقتر باشه. در این دوره، روش‌های مختلف برای یادگیری خلاقیت رو پیدا می کنین و میفهمین که چطور هم بر پایه‌ی فردی و هم در شرایط تیمی می‌تونیم خلاقتر باشیم. مربی دوره، درو بوید، مجموعه‌ای از رفتارها و تکنیک‌ها رو با شما در میان می‌گذاره که می‌تونه به شما در خلق اید‌ه‌های جدید و راه‌حل‌هایی برای مشکلاتتون کمک کنه. او به شما کمک می‌کنه تا موانع خلاقیت رو بشناسید و نحوه‌ی تسهیل جلسات موثر گروهی برای یک خروجی خلاقانه‌ی بهتر رو هم به شما آموزش میده. علاوه بر این میفهمین که چطور بهترین ایده‌ها و راه‌حل‌ها رو انتخاب کنید.


مدت زمان : ۰۰:۴۸:۰۰
مقدمه
این دوره برای چه کسانی ست؟
چرا باید خلاق باشیم؟
خلاقیت چیست
درک روش های یادگیری خلاقیت
درک موانع خلاقیت
چگونه الگوها با خلاقیتمان در ارتباط اند
درک این که عملکرد تابع فرم است
به کار بردن تکنیک تفریق
به کار بردن تکنیک تقسیم
به کار بردن تکنیک ضرب
به کار بردن تکنیک یکپارچه سازی ویژگی
به کار بردن نظریه ویژگی
چگونه یک تیم خلاقیت رویایی بسازیم
کمک به خلاقیت گروهی
انتخاب بهترین ایده ها
گام های بعدیتگ ها : خلاقیت فکرخلاق ایده های خلاقانه ذهن خلاق نگاه خلاق

مشاغل : مدیر