کلوپ میلیونر‌های مخفی


تــوضــیحــات
فــایل ها

۲۶ راز از وارن بافت برای موفقیت آینده بچه‌ها در زندگی و کار.

انیمیشن کلوپ میلیاردرهای مخفی وارن بافت، مرجعی برای آموزش کودکان کارآفرین در آینده است که می‌خواهند اصول اولیه مسائل مالی، کسب‌وکار و حل مشکل را یاد بگیرند. وارن بافت یکی از موفق‌ترین کار آفرینان و سرمایه گذاران جهان در این سری انیمیشن جذاب که در ٢٦ قسمت تهیه‌شده است اصول نهایی موفقیت مالی برای آینده درخشان کودکان را آموزش می‌دهد. در این انیمیشن وارن بافت به‌عنوان راهنما و مشاور به همراه سه نوجوان کارآفرین، مسائل و مشکلات مالی و کسب‌وکار را بررسی می‌کند و پایه‌های راه‌اندازی یک کسب‌وکار سودآور را آموزش می‌دهد که بر این اساس می‌توان گفت این انیمیشن برای افراد بزرگ‌سالی هم که می‌خواهند کسب‌وکاری موفق راه بیندازند یا کسب‌وکارشان را توسعه دهند، بسیار کاربردی است.


مدت زمان : ۰۱:۴۰:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم

مشاغل : مدیر