آموزش-mapsource


تــوضــیحــات
فــایل ها

این دوره ویژه کاربران سانکا و در راستای توانمند سازی کارشناسان فارغ التحصیل رشته کشاورزی و منابع طبیعی می باشد .

 سرفصل های دوره شامل:
مقدمات و معرفی نرم افزار
ورود اطلاعات به نرم افزار (تخلیه دستگاه GPS)
نمایش،ویرایش و ذخیره سازی نقاط
 خروجی اطلاعات به GOOGLE EARTH


عوامل : مهندس علی پریدری

مدت زمان : ۰۰:۰۲:۰۰
بخش اولتگ ها : کشاورزی نقشه برداری فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ناظر صدور پروانه دام بازآموزی کاربران سانکا مدیران مراکز خدمات غیر دولتی صدور مجوز گلخانه مراکز غیر دولتی کارشناسان دامپروری صدور مجوز شیلات استان مرکزی map source

مشاغل : مهندسین دامپرور دانشجویان علوم دامی و دامپروری مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مهندسین مشاور طراح کارشناسان کشاورزی فارغ التحصیلان کشاورزی ناظرین مراکز خدمات غیر دولتی کشاورزی