کالیبراسیون بذر کار ها


تــوضــیحــات
فــایل ها

این دوره ویژه فارغ التحصیلان و بهره برداران بخش کشاورزی می باشد .

علاقمندان جهت دریافت گواهینامه حضور در دوره می توانند

با شماره 32235640-32235644 (086)داخلی 106 سرکار خانم رفیعی هماهنگ کنید.

گواهینامه مذکور به مدت 10 ساعت قابل صدور می باشد.


عوامل : مهندس محمود رئوفی

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : مدیریت مدیریت کشت کشاورزی فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ناظر ماشین آلات بذر کار کالیبراسیون ردیف کار

مشاغل : بهره برداران مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزان فارغ التحصیلان کشاورزی فارغ التحصیلان زراعت فارغ التحصیلان ماشین آلات