کشت، داشت و برداشت در زراعت زعفران خاکی و گلخانه ای 


تــوضــیحــات
فــایل ها

ثبت نام آنلاین: آموزش مبانی کشت، داشت و برداشت درزراعت زعفران خاکی و گلخانه ای 

مدرس: مهندس حجت نجف زاده

مزایای کشت گلخانه ای زعفران به روش ایروپونیک

مزایای کشت گلخانه ای نسبت به زمین های خاکی 

  • ۱- بخاطر این که ساخت گلخانه دست خودمان است می توانیم آن را در هر منطقه با هر شرایط آب و هوایی بر پا کنیم.
  • ۲- مقدار محصول نهایی همواره بیشتر از زمین های خاکی و محیط بیرون است.
  • ۳- کیفیت محصولات به دست آمده به دلیل کنترلی که ما بر روی آنان داریم بسیار بالاتر از زمین‌ های خاکی است.
  • ۴- به دلیل محدود بودن فضا می ‌توان بهتر به آفات گیاهی و همچنین عوامل محیطی مانند سرما و گرما فائق آمد.
  • ۵- می توان با محیطی بسیار کمتر از محیط های باز محصولات زیادی را تولید کرد. مثلا به جای استفاده از فضای ۱۰ هزار مترمربع می ‌توان همان محصولات را با همان میزان برداشت در مقیاس یک هزار متری اجرا نمود.
  • ۶- در این روش مصرف آب بسیار کاهش پیدا می ‌کند به طوری که به ازای هر هکتار می ‌توان محصولی بین بیست و سه تا بیست و پنج کیلو گرم برداشت نمود. و این در حالی است که در زمین های باز و محیط بیرون تنها تا ۷ کیلوگرم می توان محصول برداشت کرد.
  • ۷- قیمت زعفران به دست آمده نسبت به زعفرانی که در زمین های عادی کاشته می شود دو برابر بیشتر است. به خاطر این که کیفیت چنین زعفرانی نیز دو برابر است.

 


عوامل : مهندس حجت نجف زاده

مدت زمان : ۰۰:۰۴:۰۰
آشنایی با زعفران و بازار آن
معرفی گیاه زعفران
شرایط کاشت زعفران
دوره زندگی پیاز زعفران
کاشت سنتی زعفران
صحبت های اولیه در مورد کشت گلخانه ای زعفران
احداث و تجهیز سالن
خرید پیاز
ضدعفونی کردن و انبارداری
مدیریت سالن
پاک کردن و خشک کردن
بازگشت به خاکتگ ها : زعفران آموزش گشت گلخانه زعفران آموزش گشت خاکی زعفران

مشاغل : گلخانه دار زعفران