آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای (به زبان ساده) فصل3


تــوضــیحــات
فــایل ها

تالیف این کتاب چند سال به طول انجاميد تا سرانجام این مجموعه آماده استفاده دانشجویان و علاقمندان به توليد و پرورش قارچ دکمه ای گردد.

در این کتاب سعی شده مطالب ساده و روان بيان شود تا به راحتی برای همه قابل فهم و درک باشد.

در پایان اميدوارم این کتاب مفيد واقع شود.

ویژگی های کتاب:

  • آموزش آن سریع و آسان است.
  • آموزش در مجموعه از نوع کتاب های الکترونيکی است.
  • متن آن ساده و قابل فهم برای همه می باشد.
  • مطالب کاملا عًلمی و کاربردی است.
  • جزئيات مطالب بصورت کامل بيان شده است.

فصل سوم: آشنایی با تولید بذر قارچ دکمه ای


بخش اولتگ ها : پرورش قارچ خوراکی قارچ دکمه ای بذر قارچ کمپوست بسته بندی آفات قارچ دکمه ای بیماری های قارچ دکمه ای

مشاغل : پرورش قارچ