پرورش ماکیان


تــوضــیحــات
فــایل ها

ثبت نام آنلاین:  پرورش ماکیان (10جلسه)

مدرس: مهندس محمد رضا بهرامی

عناوین:پرورش بوقلمون- بلدرچین- قرقاول- کبک- شترمرغ و اصول مدیریت واحدهای پرورش طیور.

تاربخ شروع:  سه شنبه 1399/02/03 ساعت 17

دوره های آموزشی همراه با آزمون می باشد.

 


عوامل : مهندس محمد رضا بهرامی

مدت زمان : ۰۰:۱۷:۰۰
پرورش بلدرچین
پرورش کبک
پرورش قرقاول
پرورش بوقلمون
پرورش شترمرغ
نکات مدیریت واحد پرورشتگ ها : مهندس دامپرور اصول پرورش