سه پرسش تکراری


تــوضــیحــات
فــایل ها

«سه پرسش»داستان کوتاهی از لئو تولستوی(۱۹۱۰-۱۸۲۸)، نویسنده برجسته روس از مجموعه مطالعه در وقت اضافه است.


مدت زمان : ۰۰:۱۵:۰۰
بخش اولتگ ها : داستان کوتاه