عطر گل های داوودی


تــوضــیحــات
فــایل ها

این کتاب تشکیل شده از دو داستان به نام‌های "عطر گل‌های داوودی" و "مرد نابینا" . فضای مشترک هر دو داستان روابط پیچیده خانوادگی افرادی است که با مسائل عاطفی مهمی روبرو می‌شوند.


مدت زمان : ۰۱:۵۵:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارمتگ ها : اجتماعی آرایه های ادبی داستانی هنری