من؟ من با همه فرق می‌کنم


تــوضــیحــات
فــایل ها

قدرت بی‌حساب و ظرفیت‌های بشری موضوعی عام و جهان‌شمول است که نویسنده در قالب این داستان با ما در میان می‌گذارد. بنابراین در اجرا و با توجه به همین ویژگی لحن نسبتاً تخت و محکم برای روایت در نظر گرفته‌ شده است تا مفهوم اصلی تحت‌الشعاع جزییات اجرا قرار نگیرد.


مدت زمان : ۰۰:۲۴:۰۰
بخش اولتگ ها : کتاب صوتی