اسحاق نیوتن


تــوضــیحــات
فــایل ها

دوران انقلاب علمی دورۀ تغییرات بنیادی در باورها، افکار و عقاید بود. طی این دوران که ۱۵۰ سال – از حدود سال ۱۵۵۰م تا حدود سال ۱۷۰۰م – به طول انجامید، نظرها در مورد اخترشناسی، زیست‌شناسی و فیزیک و حتی شیوه‌ی کار دانشمندان دچار دگرگونی عمیق شد. اسحاق نیوتن دانشمند و نابغه‌ای بود که اکتشافاتش طرز فکر مردم درباره‌ی جهان را تغییر داد. وضع اصول جهان‌شمول درباره چگونگی عملکرد جاذبه، نیرو و حرکت و رابطه‌ی میان آن‌ها ازجمله دستاوردهای اوست. این اصول به قوانین نیوتن شهرت یافته است. در پس تصویر عمومی نیوتن در مقام فردی نابغه مردی با مشکلات و شکست‌های واقعی وجود داشت: شخصیتی پیچیده و گاه بی‌ادب که علایق و امیالش با افسانه‌ای که از او ساخته‌اند همخوانی کامل ندارد.


مدت زمان : ۰۱:۲۵:۰۰
فصل اول مشهور، اما هنوز ناشناخته
فصل دوم جایی برای اسحاق نیست
فصل سوم «پسری معقول و ساکت و متفکر»
فصل چهارم «او فقط به درد دانشگاه می‌خورد»
فصل پنجم «حقیقت بهترین دوست من است»
فصل ششم داستان‌ها و دستاوردها
فصل هفتم استاد جوان دانشگاه
فصل هشتم اسرار و اندوه‌ها
فصل نهم موفقیت و شکست
فصل دهم سکه کردن افسانهتگ ها : کتاب گویا