دانه انار


تــوضــیحــات
فــایل ها

افرا به هنگام دانه کردن انار برای شب یلدا آرزوی رسبدن به امیر را در سر دارد. مادرش می خواهد او را از خیالات درآورد ولی افرا دست بردار نیست و ...

 

 


مدت زمان : ۰۰:۰۷:۰۰
بخش اولتگ ها : داستان