علامتچی


تــوضــیحــات
فــایل ها

لحن اجرای این داستان از همان ابتدا شنونده را درگیر فضایی ابهام‌آمیز و هراسناک می‌کند که این لحن رفته‌رفته و هر چه به پایان اثر نزدیک می‌شویم پررنگ‌تر و اثرگذارتر می‌شود.


مدت زمان : ۰۰:۴۲:۰۰
بخش اول
بخش دومتگ ها : کتاب صوتی