کتابچه صوتی چهار راهکار مدیریت اجرایی - کریس مک کنزی، شون کاوی و جیم هولینگ


تــوضــیحــات
فــایل ها

کتابچه صوتی چهار راهکار مدیریت اجرایی  

دستیابی به اهداف بسیار مهم شما

 

کتاب "چهار راهکار مدیریت اجرایی" که توسط شرکای شرکت مشاوره مدیریتیِ فرانکلین کاوی نوشته شده، راهنمایی برای کسب¬وکارها است تا با اطمینان، به اهداف و برنامه‌هایی که تنظیم کرده‌اند، متعهد باشند. این چهار راهکار به جای تاکید بر کارهایی که یک کسب‌و‌کار باید برای موفقیت انجام دهد، نحوه انجام دادن آن کارها را بیان می‌کند.

اجرای چهار راهکار در یک کسب‌و‌کار، فرایندی است که به پیگیری، تمرکز، رهبری قوی، و مسئولیت‌پذیری بستگی دارد. حتی کارمندانی که در ابتدا، در برابر اقدامات جدید مقاومت نشان می‌دهند، با گذشت زمان، آنها را با رضایت می‌پذیرند. زمانی که اهدافِ بسیار مهم و اقدامات پیشرو، مشخصا برای هر تیم تعریف می‌شود، شرکت باید در مورد نحوه اجرا کردن قوانین به رهبران آموزش دهد. سپس، آنها می‌توانند قوانین را اجرا کنند، برنامه را با رهبری مستمر انجام دهند و پیشرفت را براساس یک مبنای سه ماهه ارزیابی کنند. بسیاری از شرکت‌های موفق، از چهار راهکار مدیریت برای اجرایی کردن برنامه‌ها و رسیدن به اهداف‌شان استفاده می‌کنند. 


مدت زمان : ۰۰:۳۳:۰۰
بخش اولتگ ها : کتاب صوتی شادن پژواک کتابچه کسب و کاری مدیریت مدیریت اجرایی بیزنس

مشاغل : مدیر کارآفرین