کتابچه صوتی تغییر زندگی با جادوی مرتب‌سازی - ماری کوندو


تــوضــیحــات
فــایل ها

کتابچه صوتی تغییر زندگی با جادوی مرتب‌سازی - ماری کوندو

هنر ژاپنی برای ساماندهی و نظم

ماری کُوندو، متخصص ساماندهی ژاپنی است که استراتژی کُون‌ماری (KonMari) را بنا گذاشت. بر اساس این استراتژی، همه وسایل‌ خود را جمع کرده و فقط آن‌هایی را نگاه می‌دارید که باعث "خوشحالی" شما هستند. تکنیک کُوندو فراتر از "شیوه های تمیزکاری" معمول بوده و روش زندگی‌ای را ارائه می‌کند که در آن، برخلاف زندگی امروزی که افراد زیاد خرید می‌کنند، فرد باید فقط برای اشیاء و وسایل نیروبخش و دربردارنده‌ی خوشی واقعی ارزش قائل شود.

برای پاکسازی فضای زندگی‌تان باید بسیار دقیق و قاطع عمل کنید: کافی است  تصمیم بگیرید که چه چیزهایی را باید  نگه دارید و چه چیزهایی را خیر، و یا به عبارت دیگر چیزهایی را که شما را خوشحال نمی‌کنند دور بیاندازید. با این وجود، انجام این کار نیازمند کنکاشی عمیق است تا سبک زندگی مد نظرتان را بیابید. گسترش این فضا به خود شما بستگی دارد و در زندگی مطلوب آینده‌تان، بازتاب خواهد یافت.


مدت زمان : ۰۰:۲۳:۰۰
بخش اولتگ ها : کتاب صوتی شادن پژواک کتابچه نظم و ترتیب منظم سازی نظم دهی

مشاغل : خانه‌دار مخاطب عام