کتابچه صوتی مهره حیاتی - ست گودین


تــوضــیحــات
فــایل ها

کتابچه صوتی مهره حیاتی 

آیا شما ضروری هستید؟

کارمندان برای دستیابی به آینده مالی بهتر و کسب رضایت شغلی بیشتر، باید بکارگیریِ قوه تصور و تواناییِ ابتکارِ خود را یاد بگیرند. 

کتاب "مهره حیاتی" به کارآفرینان و شاغلان نشان می‌دهد که چگونه در زمینه‌های تخصصی خود افرادی ضروری و اجتناب ناپذیر باشند. سِت گودین ، معتقد است که دنیای تجارت دیگر مانند گذشته با پر کردن لیست ِخود از کارمندان معمولی، دارایِ حداقلِ توانایی‌هایِ تولیدی، سود کسب نمی‌کند؛ بلکه شرکت‌ها به کارمندانی با تفکر آینده‌نگرانه نیاز دارند تا مشکلات را شناسایی و برای آن‌ها راه¬حل ارائه کنند. 

مهره‌های حیاتی، یا  شاغلانی  که می‌توانند از خلاقیت و قوه ابتکار خود برای کمک به کارفرمایانشان استفاده کنند که علاوه بر کسب ِاحترامِ نیروهایِ مافوق و همکارانِ خود، به بخشی کلیدیِ موفقیتِ مداومِ شرکتشان هم تبدیل می‌شوند. مهره‌هایِ حیاتی، با ارائه ارزشِ اضافی به کارفرمایانِ خود، بدون درخواستِ دستمزدِ متناسب، هر دامنه کاری را به هنر تبدیل می‌کنند. تبدیل شدن به مهره حیاتی در شرکت، جایگزین‌ناپذیریِ یک نیرو را تضمین نمی‌کند، ولی امنیتِ حرفه‌ای را در قالبِ پیشنهادهایِ شغلی ِجدید و شهرتِ افزایش یافته، تضمین می‌کند. 

کارمندانی که تصمیم می‌گیرند مهره‌حیاتی باشند، بایستیِ استعدادهای ِخود را تعیین کرده و از این توانایی‌ها، به نحوی که سایرین پیش‌بینی نکرده یا احتمالش را نمی‌دادند، در جهتِ بهبودِ شرکتِ خود استفاده کنند.


مدت زمان : ۰۰:۳۴:۰۰
بخش اولتگ ها : موفقیت کتاب صوتی شادن پژواک موفقیت شغلی کتابچه کارمندی شغل رضایت شغلی

مشاغل : مدیر مخاطب عام کارمندان شاغلان