کتابچه صوتی اثر مرکب - دارن هاردی


تــوضــیحــات
فــایل ها

کتابچه صوتی اثر مرکب - دارن هاردی

آغاز جهشی در زندگی ,موفقیت و درآمد شما

 استراتژی هایی در مورد کسب هر هدفی و برتری یافتن در مقابل هر رقیبی و تسخیر نیروی تکانش

از جهاتي كتاب “اثر مركب” نوشته دارن هاردی را ميتوان جان كلام كتاب هايي دانست كه در دهه هاي گذشته در زمينه ي توانمند سازي و رسيدن به موفقيت منتشر شده اند . شايد به همين خاطر باشد كه شماري از نام آورترين اساتيد جهاني اين رشته ،نظرشان را در مورد اين كتاب نوشته ان و همگان را به مطالعه ي دقيق و حتي چند باره ي آن دعوت كرده اند.

هيچ بعيد نيست در سال هاي آينده گروه هايي در فضاهاي آن لاين و آف لاين شكل بگيرند كه حامل انديشه اثر مركب باشند. مهم نیست چه چیزی یاد می گیرید  و یا از چه استراتژی و تاکتیکی استفاده می کنید موفقیت در نتیجه ی اثر مرکب به دست می آید.


مدت زمان : ۰۰:۵۴:۰۰
بخش اولتگ ها : موفقیت کتاب صوتی شادن پژواک کتابچه انگیزشی

مشاغل : مخاطب عام