والدین سمی


تــوضــیحــات
فــایل ها

آسیب‌های جسمی-روانی ناشی از رفتارهای غلط والدین و روش‌های درمان آن

خلاصه:

 این کتاب برای کمک به افرادی است که بر اثر همزیستی با والد یا والدینی سمی دچار آسیب های روحی روانی، بحران هویتی، گمگشتگی عاطفی، نارضایتی از زندگی، اشتباهاتی فاحش و شکست های پی در پی در زندگی شده اند و اعتماد به نفس خود را از دست داده اند.
همچنین، کتابی راهنما برای پدران و مادرانی است که ناخودآگاه و بی آنکه متوجه باشند، به سلامت فرزندشان آسیب می رسانند.
شما چه والدی سمی باشید و چه فرزند چنین والدی، یا حتی هیچ یک از این دو، مطالب این کتاب دانسته های زیادی را در جهت فرهنگ سازی و ارتقای دانش فرزندپروری به شما منتقل خواهد کرد.


مدت زمان : ۰۸:۴۹:۰۰
بخش اولتگ ها : اعتماد به نفس والدین سلامت فرزند والد آسیب های روحی روانی گمگشتگی عاطفی نارضایتی از زندگی شکست های پی در پی فرزندپروری

مشاغل : مخاطب عام