چگونه به زبان همسرتان صحبت کنید؟


تــوضــیحــات
فــایل ها

بسیاری از زوج‌ها به زبانی صحبت می‌کنند که شیوه و معنای متفاوتی دارد. در نتیجه، یا تداخل ایجاد می شود یا پیام‌های مخدوش ارسال می‌کنند اما نگران نباشید، چنین وضعی مهلک نیست! فقط موضوعِ آموختن زبان همسرتان در میان است. این کار باعث ایجاد تفاوت قابل ملاحظه ای در سلامت زندگی و زناشویی می‌شود.


مدت زمان : ۰۷:۵۱:۰۰
بخش اولتگ ها : اجتماعی خانوادگی دیدگاه

مشاغل : عمومی