مادر آقتی


تــوضــیحــات
فــایل ها

داستانی درباره طبیعت و فصل های مختلف زندگی. از کودکی تا پیری. پرواز خیال برفراز سرزمین های چهارگوشه عالم برای کسب تجربه، رشد و تکامل جسم و روح


مدت زمان : ۰۰:۳۱:۰۰
بخش اولتگ ها : تخیلی مجموعه داستان های کوتاه نوجوان

مشاغل : عمومی