سه‌ تفنگدار


تــوضــیحــات
فــایل ها

این رمان قهرمانی‌ها و دلاوری‌های سه تن از تفنگداران لویی سیزدهم به نام‌های آتوس، پورتوس، آرامیس و همچنین جوانی دلیر و باهوش به نام دارتانیان که بعداً در طول داستان عضو تفنگداران سلطنتی می‌شود را روایت می‌کند.


مدت زمان : ۰۱:۵۵:۰۰
بخش اولتگ ها : رمان نوجوان

مشاغل : عمومی