جاسوس


تــوضــیحــات
فــایل ها

سرگذشت یک رقصنده به قلم پائولو کوئولیو

وقتی ماتاهاری به پاریس رسید، کاملا درمانده و بی‌پول بود اما دیری نگذشت که به شهرت رسید. رقص اغواگرانه او هر بیننده‌ای را مسحور می‌کرد و دیری نپایید که مورد توجه بانفوذترین و ثروتمندترین مردان شهر قرار گرفت. در همین اثنا اروپا وارد جنگ شد و ماتاهاری، رقاصه‌ای که حالا دیگر معروف بود، سوار بر موج حوادث، با مردان سیاسی وارد ارتباط شد ...
این رمان براساس داستانی واقعی نوشته شده‌است.

 


مدت زمان : ۰۳:۴۵:۰۰
بخش اول



تگ ها : اجتماعی سیاسی رمان هنری