چراغ‌هایی که روشن نشدند


تــوضــیحــات
فــایل ها

ویژگی اجرای این داستان ُ بیانی رئالیستی و بی‌نیاز از اغراق است تا شنونده همسو با ادبیات روان و بدون فرازوفرودهای نویسنده، در انتها به دریافتی واقع‌گرایانه برسد.


مدت زمان : ۰۱:۰۴:۰۰
بخش اول
بخش دومتگ ها : کتاب صوتی