خیانت ها


تــوضــیحــات
فــایل ها

"ایده‌هایی درباره خطرات خیانت‌ها و حفظ قدرت"

ماکیاولی که از مشهورترین استراتژیست‌های تاریخ است در این کتاب ضمن بررسی خطرات خیانت‌ها و عناصر حیاتی حفظ قدرت ، توصیه‌هایی درباره روش‌های جنگ و حفظ نظم می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا نباید به معاهداتی که تحت فشار منعقد شده‌اند پایبند ماند.


مدت زمان : ۰۵:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : اجتماع فلسفه و منطق