الفبای فلسفه


تــوضــیحــات
فــایل ها

کتاب الفبای فلسفه که در شمار کتاب‌های پرفروش قرار داشته است، خواننده را باظرافت و قدم‌به‌قدم با وادی فلسفه آشنا می‌کند. نای جل واربرتون در هر فصل به یکی از حوزه‌های مهم فلسفه می‌پردازد و آرا و مضامین اساسی در آن حوزه را شرح و بررسی می‌کند: فلسفه چیست؟ آیا می‌توانید وجود خداوند را به اثبات برسانید؟ چگونه در گستره اخلاق درست را از نادرست تشخیص می‌دهیم؟ آیا گاهی باید از قانون سرپیچی کرد؟ آیا جهان واقعاً به همان صورتی است که تصور می‌کنید؟ آیا می‌دانید که راه و رسم علم چیست؟ آیا ذهن شما جدا از بدن شماست؟ آیا می‌توانید هنر را تعریف کنید؟


مدت زمان : ۰۶:۲۲:۰۰
خدا
درست یا نادرست
سیاست
جهان خارج
علم
ذهن
هنرتگ ها : کتاب گویا