دفتر کار مجازی

نام استان/شهر بخش تخصصی تخصص
امیر سیاح تهران / تهران کسب و کار مدیریت حرفه‌ای کسب و کار
حیدر مقیمی خراسان جنوبي / نهبندان
شرکت آژیانه اردبیل اردبيل / اردبيل
آوات احمدی آذربايجان غربي / مهاباد