ارسطو


تــوضــیحــات
فــایل ها

پس از سقوط شهر تروا در حدود سال ۱۱۸۰ پیش از میلاد، سربازان به یونانی بازگشتند که قحطی و اقتصادی فروپاشیده آن را در برگرفته بود. حالا زمان بازسازی بود. آتن کانون پیشرفت‌های معماری، هنر، علم و فلسفه شد. در حدود سال ۴۶۰ پیش از میلاد، یونان باستان به عصر زرین خود قدم گذاشت. در این عصر مردم‌سالاری مستقر گردید، طلیعه مطالعات دانشگاهی پدیدار شد، گام‌های بلندی درراه پیشرفت علم و پزشکی و معماری برداشته شد و اشعار حماسی و نمایشنامه‌هایی خلق شد. "ارسطو" کتابی است که از مجموعه شخصیت‌های تأثیرگذار به زندگی اندیشمند و فیلسوفی یونانی به نام ارسطو می‌پردازد. او شاگردانش را تشویق می‌کرد که پرسش‌هایی طرح کنند و سپس با استفاده از مشاهدات خودشان به آن‌ها پاسخ دهند. ارسطو آن‌ها را به دیدن، حس کردن، بوییدن و لمس کردن چیزها در پیرامونشان وا‌می‌داشت. به آن‌ها می‌گفت که مشاهدات خود را تکرار و نتایج را با همشاگردی‌هایشان بارها مقایسه کنند. در نظر یونانیان باستان، فلسفه به معنی تفکر درباره این بود که بشر چرا و چگونه به وجود آمده است. مقصود از فلسفه، جستجوی حقیقت درباره چگونگی عملکرد جهان بود.


مدت زمان : ۰۱:۳۷:۰۰
لابه‌لای درختان آتن
زندگی در آتن باستان
زندگی در دربار شاه
کاوش در جهان طبیعت
بازگشت به یونان
اندیشیدن درباره‌ی اندیشیدن
زمین زیر پا و آسمان بالای سر
درباره‌ی درست و نادرست
تأثیر ارسطوتگ ها : کتاب گویا