ماجراهای اُربی


تــوضــیحــات
فــایل ها

ربات کوچولو فرار می‌کند

در اصل اربی ابر ربات کوچک و هوشمند، برای کشف فضا ساخته شد. اما قبل از اینکه مخترعانش بتوانند او را به فضا بفرستند، از دستشان فرار کرد.
متاسفانه باتری اربی خیلی زود تمام شد ...
خوشبختانه فورا دو تا دوست خوب این ربات حلبی کوچک را پیدا کردند.


مدت زمان : ۰۲:۳۶:۰۰
بخش اولتگ ها : رمان تخیلی نوجوان

مشاغل : عمومی