چگونه حافظه برتر داشته باشیم


تــوضــیحــات
فــایل ها

این‌ کتاب‌، راهنمایی‌ عملی‌ است‌ که‌ به‌ شما امکان‌ می‌دهد حافظه‌ای‌ قوی‌، سریع‌ و مطمئن‌ را در خود به وجود آورید و آن‌ را حفظ‌ کنید. جنبه فیزیولوژیکی‌ عملکرد و تربیت‌ حافظه‌ در این‌ کتاب‌ به‌ شکل‌ گسترده‌ای‌ موردبررسی‌ قرارگرفته‌ و نویسنده‌ تأثیر برخی‌ مواد معدنی‌ و ویتامین‌ها را بر عملکرد حافظه‌ مطرح‌ ساخته‌ است‌.


مدت زمان : ۰۸:۱۶:۰۰
حافظه چیست؟
بیماریهای حافظه
حافظه ای قدرتمند
بهداشت حافظه
ویتامینهایی برای تقویت کارهای فکری و حافظه
درمان پزشکی یاد زدودگیها
داروها و مخدرهای مغزی و خطرات آنها
تمرینات تنفسی و یونیزاسیون منفی هوا
اصول اساسی پرورش حافظه
حافظه و ایجاد تمرکز حواس
ضمیر ناخودآگاه در خدمت حافظه
چند روش برای به خاطر سپردن
توصیه هایی برای والدینتگ ها : کتاب گویا