کتابچه صوتی فروشنده‌ دائمی - رایان هالیدی


تــوضــیحــات
فــایل ها

کتابچه صوتی فروشنده‌ دائمی- رایان هالیدی

هنر خلق و بازاریابی دائمی

«رایان هالیدِی»در کتاب " فروشنده دائمی" ؛  به بررسی عوامل مهمی می‌پردازد که یک سیستمِ کارِ خلاقانه را به فروشندۀ دائمی تبدیل می‌کند. کار او فراتر از بررسیِ فروشنده‌هایِ دائمیِ موفق بوده و بیشتر شبیه راهنمایی برای کارهای خلاقانه است که باعث می‌شود با انجام‌دادن آن کارها، افراد به فروشنده‌های دائمی تبدیل شوند. به نظر هالیدی، هرچند بعضی از کارهای خلاقانه در ابتدا موفق نیستند و ممکن است رشد آن‌ها کُند باشد و خیلی به چشم نیاید؛ ولی در طولانی‌مدت سود و فروش پیوسته و مداومی خواهند داشت و نکته‌ای که باعث موفقیت دائمی آن‌ها می‌شود، طول عمرشان است.

برای تبدیل‌شدن کار باکیفیت به کار دائمی، به خلاقیت و فداکاری نیاز است و کیفیت باید مرکز توجه باشد. پس از خَلق کار باکیفیت خود، باید آن را به بازار عرضه کنید و هالیدی، راهکارهایی را برای بازاریابی معرفی می‌کند که عبارت‌اند از رویکردهای آزمون و خطا و همچنین روش‌های مدرن مبتنی بر فناوری روز. 

موفقیت دائمی نیاز به ذهنیت و فرآیند منطقی و درست دارد و این موضوع نیازمند اولویت‌ها و تصمیم‌گیری‌های درست و هدف‌گیری برای کاری است که حداقل بیشتر از یک لحظه ماندگار باشد.

این کتاب دربردارندۀ خصوصیات فروشندگان دائمی و راهکارهایی برای ترکیب این خصوصیات با کار خلاقانۀ شماست.


مدت زمان : ۰۰:۲۳:۰۰
بخش اولتگ ها : بازاریابی تسلط بر فروش موفقیت کتاب صوتی شادن پژواک کتابچه فروشندگی فروشنده فروشندگان

مشاغل : بازاریاب مدیر فروشنده مدیر فروش مدیر بازاریابی