هدایت دیگران – تاد دوت


تــوضــیحــات
فــایل ها

هدایت دیگران

تاد دوت

مربیگری به ما کمک میکند قدم های مثبتی در شغل خود برداریم و باعث می شود استعدادهای زیادی در سازمان رشد کند. در این دوره کوتاه، نویسنده تاد دوت گام های ساده ای را به ما نشان میدهد تا تبدیل به یک مربی شویم که با دیگران برای دستیابی به اهداف بیشتر در زندگی حرفه ای کار می کند. تفاوت بین مربیگری و هدایتگری را بیان میکند و تکنیک های ساده ای را برای یه هدایتگر موثر شدن فراهم میکند. می آموزیم چگونه با برنامه ریزی به اهداف هدایتگری برسیم. 


مدت زمان : ۰۰:۱۵:۰۰
بخش اول
تاد دوت
تاد دوتتگ ها : موفقیت اولیا و مربیان قدم مثبت هدایتگر زندگی حرفه ای مربیگری شادن پژواک دوره های آموزشی لیندا

مشاغل : مخاطب عام کار آفرین مدیریت