ذهن آگاهی - جان اولمن


تــوضــیحــات
فــایل ها

ذهن آگاهی

جان اولمن

تحقیقات علمی نشان داده، آگاهی منجر به کارایی، سلامتی و تندرستی می‌شود. به همین دلیل است که شرکت‌های پیشرویی همچون گوگل و دویچه بانک (Deutsche Bank) در محیط کاری خود دوره‌های آموزشی با موضوع آگاهی برگزار می‌کنند.

جان اولمن،استاد دانشگاه UCLA و مربی اجرایی، اصول آگاهی را توضیح داده و مرحله به مرحله روش‌هایی را تشریح می‌کند که برای همه قابل استفاده است. همه این روش‌ها از طریق تحقیقات ثابت شده و در عمل نشان داده‌اند که می‌توانند در برخورد با استرس، تشویش، ترس، نگرانی و خودتردیدی و همچنین افزایش اعتماد‌به‌نفس، حداکثر کارایی و ارتباط با دیگران مفید باشند.

موضوعات این دوره:

• اصول آگاهی و تمرین مدیتیشن (مراقبه) آگاهی

• برخورد با تجارب ناخوشایندی همچون استرس، ترس، خودتردیدی

• تقویت ارتباط با دیگران

• آگاهی برای حداکثر کارایی

• تمرین رهبری در آگاهی


مدت زمان : ۰۱:۱۶:۰۰
بخش اولتگ ها : مدیریت استرس شادن پژواک دوره های آموزشی لیندا استرس آگاهی مراقبه اعتماد به نفس ارتباط با دیگران

مشاغل : مخاطب عام