انعطاف‌پذیری – تاتیانا کلوو


تــوضــیحــات
فــایل ها

انعطاف‌پذیری

 تاتیانا کلوو

وقتی اوضاع سخت میشود به مشکل بر می‌خورید؟همه دوست دارند در شرایط سخت عملکرد خوبی داشته باشند،اما اکثر افراد در این مواقع به مشکل بر می‌خورند.اگر شما بتوانید در مواقعی که با مشکلی مواجه می‌شوید انعطاف پذیری ایجاد کنید، می‌توانید با این چالش‌ها راحت‌تر برخورد کرده و به کارمندانتان پیشنهادات ارزشمندی را ارائه دهید.در این دوره، " تاتیانا کلوو " کلی در زمینه ارتباطات حرفه‌ای و کسب و کار به شما توضیح می‌دهد با ساختن آستانه انعطاف‌پذیری از پس موقعیت های سخت به خوبی برآیید. او پنج تکنیک مهم را برای رویارویی با موقعیت‌های سخت و پنج استراتژی برای بازخورد پس از آن ارائه می‌دهد.درک این که در مهارت انعطاف‌پذیری کجا قرار دارید،شناسایی این که کجا می‌خواهید قرار گیرید و یادگیری استراتژی‌ها برای پر کردن این فاصله.


مدت زمان : ۰۰:۴۱:۰۰
بخش اولتگ ها : شادن پژواک دوره های آموزشی لیندا انعطاف پذیری مهارت های زندگی

مشاغل : مخاطب عام