دوفصلنامه فناوری در کشاورزی


تــوضــیحــات
فــایل ها

سخنی با خوانندگان

 

سال 1400 در حالی آغاز شد که کاهش نزولات جوی در زمستان 1399 و بهار 1400 بر شدت خشکسالی افزود و با تداوم و حتی افزایش شدت همه گیری کرونا، بخش کشاورزی دچار چالش‌هایی جدی شد. این در حالی است که در کنار افزایش هزینه های تولید و کاهش تقاضا برای محصول، قیمت محصول نیز تا اندازه ای افزایش یافت؛ هرچند، این گرانی در نهایت به سود کشاورز نخواهد بود. با این حال، کاهش اعتبار ارزش واحد پولی  ملی که موجب بروز بسیاری از مسائل اقتصادی است، موجب فراهم آمدن فرصتی برای تولید و صادرات برخی از محصولات کشاورزی گردید.
البته، برخلاف خوشبینی به این تفاوت قیمت که توجه بسیاری از بازارگانان را به صادرات محصولات کشاورزی جلب کرده است، پیش از اتخاذ سیاست‌ها در سطح کلان، ابتدا باید شرایط کنونی کشور بررسی گردد و اولویت مصرف منابع از جمله آب در محصول صادراتی مد نظر قرار گیرد و ترتیباتی برای افزایش بهره وری مصرف آب در فعالیت‌های کشاورزی اتخاذ گردد. کشاورزی پایدار مستلزم بهره‌برداری اصولی از منابع است و  سلامتی غذا مستلزم رعایت جوانب بهداشتی و زیست محیطی در روش تولید محصولات غذایی است. لذا، ورود متخصصین علوم و مهندسی
کشاورزی به عرصه تولید و خدمات می تواند کمک شایانی به نیل به اهداف برنامه تأمین امنیت غذایی نماید. توجه به آموزش درست بهره‌برداران، واگذاری فعالیت‌های مراکز خدمات کشاورزی به بخش خصوص و ترویج فعالیت شرکتها و مهندسین مشاور در بخش کشاورزی، گامی خواهد بود در راستای ارتقای سطح آگاهی کشاورزان که امید است با توجه به حساسیت موضوع بدان پرداخته شود. علاوه بر موارد فوق، آموزش کودکان و ایجاد رغبت در آینده سازان کشور برای فعالیت اصولی در عرصه تولید غذا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. دوفصلنامه فناوری در کشاورزی، علاوه بر تأکید بر معرفی مباحث فناورانه مرتبط با کشاورزی، روندی را در پیش گرفته است که به کشاورزی کودکان اختصاص یافته است و در این شماره نیز،
بخشی مجزا به آن اختصاص یافته است.
امید است تا با غنای بیش از پیش در محتوای این دوفصلنامه، گام مؤثری در راستای هم افزایی در بخش های فناورانه کشاورزی برداریم. این مهم محقق نخواهد شد مگر با دریافت پیشنهادها و انتقادهای خوانندگان گرامی. لذا، ضمن دعوت از صاح بنظران برای به اشتراک قرار دادن مطالب خود، از همه خوانندگان نیز دعوت به عمل می آید تا ما را با نظرات و پیشنهادهای خود یاری رسانی نمایند.

 

محمدباقر لک

آذرماه 1400

 

در این شماره می‌خوانیم:

ده مدل فناورانه براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در بخش کشاورزي و توسعه روستا يی
گلخانه باغ چیست؟
دستگاه سر و ته زن هویج
معرفي انواع مکانیزم سرزني پیاز
چگونه همه گیري کرونا ویروس بر قیمت مواد غذایی تاثیر گذاشته و خواهد گذاشت؟
معرفي اپلیکیشن‌هاي کاربردي در کشاورزي
چمن جمع شونده زمین فوتبال
ضرورت پرورش زنبورعسل همگام با فناوری‌های روز
بیوسنسور چیست؟
تشخیص کرونا توسط زنبور عسل
آشنایی با گلخانه‌هاي مطبق
درک و محل‌یابي سه بعدي (بخش سوم)
کودکان و کشاورزي


عوامل : دکتر محمدباقر لک

بخش اولتگ ها : #فناوری #بیوسیستم #امنیت غذایی #زنبور عسل #اپلیکیشن کشاورزی #کرونا #آموزش کودکان #گلخانه #بیوسنسور #زمین چمن

مشاغل : گلخانه دار مهندسین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست صنایع غذایی پرورش زنبور عسل #پیمانکار گلخانه