مقررات و ضوابط فنی احداث واحدهای دام و طیور


تــوضــیحــات
فــایل ها

مقررات و ضوابط فنی احداث واحدهای دام و طیور بخشی از دوره آموزشی مهندسین ناظر طرح های احداث و توسعه واحدهای دامپروری است که به دلیل شرایط قرمز کرونایی فیلمبرداری شده است. 


عوامل : دکتر وحیدرضا وثوقی مهندس جعفر مسلمی

مدت زمان : ۰۷:۰۷:۰۰
بخش اول
بخش دومتگ ها : مقررات ضوابط فنی احداث واحدهای دام و طیور

مشاغل : کارشناسان بخش دامپروری