آموزش پیوند درخت گیلاس به روش سرشاخه کاری


تــوضــیحــات
فــایل ها

سرشاخه‌کاری، چند سالی است که بعنوان یک روش پیوند موفقیت آمیز برای اصلاح باغات و درختان گردو ابداع شده است و تأثیر زیادی بر بهبود کیفی باغ‌های گردو داشته است.

با توجه به سادگی و گیرایی نسبتاً عالی در این روش از پیوند درختان مسن، سرشاخه‌کاری انواع درختان مثمر و غیر مثمر توسط آقای دکتر محمدباقر لک پیگیری شده است و در این ویدیو به سرشاخه‌کاری درختان گیلاس پرداخته شده است.

 


عوامل : دکتر محمدباقر لک

مدت زمان : ۰۰:۱۱:۰۰
بخش اولتگ ها : سرشاخه کاری پیوند درختان سرشاخه کاری گیلاس اصلاح باغ پیوند سرشاخه کاری اصلاح درختان پیر

مشاغل : باغداران باغبان باغبانی پیمانکاران پیوند زنان