زیست حسگر و کاربرد آن در صنایع غذایی


تــوضــیحــات
فــایل ها

زیست­حسگرها یا همان بیوسنسورها شامل یک سیستم بیولوژیکی تثبیت شده می­باشند که در حضور آنالیت مورد اندازه­گیری باعث تغییر خواص محیط اطراف می­شوند. این حسگرها کاربرد وسیعی در صنعت پیدا کرده­اند و امروزه در صنایع غذایی کاربردی روزافزون دارند. این مقاله، به بررسی انواع زیست­‌حسگرها و کاربردهای آن­ها در کشاورزی و صنایع غذایی می‌­پردازد.


عوامل : دکتر محمدباقر لک

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : کشاورزی مهندسی بیوسیستم کیفیت سنجی پس از برداشت سنسور حسگر صنایع غذایی زیست حسگر بیوسنسور

مشاغل : صنایع غذایی مهندسی بیوسیستم مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی شیمی