سلامتي و ايمني كودكان در مزرعه


تــوضــیحــات
فــایل ها

ايمني كودكان بعنوان اعضاي خانواده‌ كشاورز، بازديد كنندگان از مزرعه يا بعضاً كارگران مزارع يكي از وظايف صاحبان مزارع مي‌باشد. در اين مطالعه، منابع مختلف در رابطه با ايمني كودكان در مزارع بررسي شدند و عوامل سن كودك، آموزش والدين، تربيت كودك، محيط مزرعه و خطرات احتمالي مورد ارزيابي قرار گرفته و توصيه‌هاي ايمني براي كاهش احتمال خطر ارائه شدند. با بكار‌گيري توصيه‌هاي ايمني در مزارع مي توان مزارع را به محل‌هايي امن براي تفريح كودكان مبدل كرد. در ايران هم عليرغم ممنوعيت كار افراد زير 18 سال، همچنان شاهد كار كودكان در مزارع و بعضاً راندن تراكتور و بكار گيري ديگر ماشين هاي موتوري در مزارع هستيم كه ايمني كودكان را به خطر انداخته است. در اين بررسي پيشنهاد‌هايي پيرامون رفع اين معضل مي‌شود كه آموزش صحيح در مدارس (به‌ويژه مدارس روستايي)، ايجاد مزارع گردشگري آرماني و ...


عوامل : دکتر محمدباقر لک

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : مدیریت مکانیزاسیون کشاورزی تراکتور ایمنی ایمنی کودکان کشاورزی و کودکان مدیریت مزرعه گردشگری گردشگری مزرعه اگری توریسم خطر

مشاغل : کشاورزان کارشناسان کشاورزی کار آفرینان کارشناسان بخش کشاورزی کسب و کارهای کشاورزی پدر و مادر کارآفرین گردشگری