راهنمای آزمون های دوره ای


تــوضــیحــات
فــایل ها

به اطلاع اعضای حقیقی سازمان می رساند؛ دهمین دوره آزمون ادواری بازآموزی به صورت مجازی و آنالین از طریق سامانه تی وی رویش به نشانی  TVRooyesh.com برگزار می گردد. از اینرو متقاضیان می توانند با مراجه به سامانه مذکور از تاریخ سوم دی ماه نسبت به ثبت نام و شرکت در این آزمون اقدام نمایند.
برخالف سنوات گذشته، آزمون ادواری سال 1399 طبق مصوبه شورای آموزش سازمان مرکزی، به صورت دائمی، آنالین و مجازی در 18 رشته تحصیلی برگزار می شود. لذا متقاضیان می توانند در هر ساعت از شبانه روز در آزمون ادواری شرکت نمایند.
هر متقاضی در هر گرایش آزمون فقط یکبار در ماه فرصت ثبت نام و شرکت در آزمون را دارد و در صورت عدم قبولی یا تمایل به شرکت مجدد در آزمون در آن گرایش، می تواند در ماه بعدی اقدام نماید.
متقاضیان در آزمون ادواری سال 1399 می بایست به تعداد 30 سوال در مدت زمان 20 دقیقه پاسخ دهند و در پایان آزمون کارنامه صادر خواهد شد که در صورت قبولی )پاسخگویی صحیح به 60 درصد سواالت(، به صورت اتوماتیک گواهینامه قبولی در آزمون مجهز بهQR Code برای آنان صادر و قابل مشاهده و پرینت خواهد بود. آزمون نمره منفی ندارد
 در 18 رشته تحصیلی:
گیاهپزشکی، خاک شناسی، ترویج و آموزش کشاورزی، زراعت و اصالح نباتات، آبیاری، مرتعداری، علوم دامی، ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، علوم و صنایع غذایی، علوم و مهندسی محیط زیست، علوم باغبانی، فضای سبز، علوم و مهندسی شیالت، اقتصاد کشاورزی، جنگلداری، مدیریت و آبادانی روستا، علوم کشاورزی و علوم و صنایع چوب و کاغذ برگزار می شود.
با توجه به تغییر شیوه برگزاری آزمون به صورت دائمی و آنالین، به منظور پرهیز از ازدحام و ترافیک در سامانه در ساعات یا روزهای اولیه آزمون، تقاضا می شود از هر گونه عجله برای شرکت در آزمون خودداری فرمایید، همچنین با آمادگی کامل و مطالعه کافی در آزمون شرکت نمایید. منابع آزمون دروس تخصصی مقطع کارشناسی می باشد.


بخش اولتگ ها : آزمون ادواری

مشاغل : آزمون ادواری