مصارف و منابع انرژی در مزرعه


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این بررسی برآنیم تا مزارع کشاورزی ایران را بعنوان مصرف کنندگان بالفعل انرژی و تولید کنندگان بالقوه آن مورد کنکاش قرار دهیم. طبق بررسی های انجام شده، سالیانه بیش از 107 × 9 لیتر سوخت دیزل (گازوئیل) صرف تراکتورهای زراعی می شود، که بخشی این مصرف هنگفت را می توان از منابع دیگر تأمین کرد. در این متن منابع بالقوه مزرعه برای تأمین انرژی فعالیت های زراعی معرفی شده اند. این مقاله در صدد رد استفاده از انرژی فسیلی و استفاده محض از منابع تجدید شونده نیست؛ بلکه انتخاب تکنولوژی مناسب با توجه به محیط انجام می گیرد و انتخاب یک تکنولوژی برای تمام مزارع ایران کاری عبث و غیر منطقی است. امّا یادآور می شود که توسعه پایدار در گرو کشاورزی پایدار است و کشاورزی پایدار هم منابع پایدار و تجدید شونده انرژی و نهاده ها را می طلبد.


عوامل : دکتر محمدباقر لک

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : مکانیزاسیون مکانیزاسیون کشاورزی مهندسی بیوسیستم مکانیک بیوسیستم انرژی انرژی در کشاورزی انرژی تجدیدپذیر سوخت پاک انرژی های نو بیوگاز انرژی خورشیدی باد بیوماس زیست توده انرژی فسیلی

مشاغل : مهندسین دامپرور مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مهندسین مشاور کشاورزان فارغ التحصیلان کشاورزی فارغ التحصیلان زراعت فارغ التحصیلان ماشین آلات مهندسین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دانشجو مهندسین کشاورزی دانشجویان مهندسی بیوسیستم مهندسی مکانیک بیوسیستم