كشاورزي دقيق


تــوضــیحــات
فــایل ها

كشاورزي دقيق، چشم اندازي از كشاورزي آينده است كه ماهواره ها، سنسور ها، نقشه ها و داده هاي حاصل از دور سنجي، به كمك كشاورز آمده و دقت عمل او را بالاتر مي برند. تحقیق پیرامون کشاورزی دقیق در ایالات متحده، کانادا، و اروپای غربی از اواسط تا اواخر دهه 1980 میلادی آغاز شد. هرچند تلاش تحقیقاتی قابل توجهی گسترش یافت، امّا هنوز ...


عوامل : دکتر محمدباقر لک

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : مدیریت کشت کشاورزی فنی و مهندسی GPS فناوری در کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کشاورزی دقیق مهندسی بیوسیستم مکانیک بیوسیستم GIS

مشاغل : مهندسین مشاور کشاورزان کارشناسان کشاورزی فارغ التحصیلان کشاورزی فارغ التحصیلان زراعت فارغ التحصیلان ماشین آلات مهندسین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مهندسین کشاورزی مهندسی مکانیک بیوسیستم فارغ‌التحصیلان