آموزش-Google-Earth


تــوضــیحــات
فــایل ها

این دوره ویژه کاربران سانکا و در راستای توانمند سازی کارشناسان فارغ التحصیل رشته کشاورزی و منابع طبیعی می باشد .

 سرفصل های دوره شامل:

مقدمات و معرفی نرم افزار

معرفی منوهای و بخش های مختلف نرم افزار

آشنایی با ابزار اندازه گیری و محاسبه مساحت،محیط و طول عوارض

تعریف و تغییر مختصات از utm به جغرافیایی و برعکس

نمایش لایه های خروجی سایر نرم افزار ها در Google Earth

نحوه خروجی گرفتن لایه جهت استفاده در نرم افزارهای دیگر


 


عوامل : مهندس علی پریدری

مدت زمان : ۰۲:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : پرورش قارچ خوراکی قارچ صدفی قارچ دکمه ای گلخانه مدیریت کشاورزی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ناظر ، صدور پروانه دام مدیران مراکز خدمات غیر دولتی صدور مجوز دامپروری کارشناسان زراعت کارشناسان دامپروری طراحی سازه استان مرکزی google earth

مشاغل : مهندسین دامپرور دانشجویان علوم دامی و دامپروری مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مهندسین مشاور طراح کارشناسان کشاورزی فارغ التحصیلان کشاورزی ناظرین مراکز خدمات غیر دولتی کشاورزی صدور مجوز