مسولین فنی فروشگاه سموم نباتی


تــوضــیحــات
فــایل ها

جزوه آموزشی مسئولین فنی فروشگاه سموم نباتی

جزوه دارای شش بخش مجزا شامل کالیبراسیون سم پاش - دانستنی های فروشنده سموم - آشنایی با سامانه مانتورینگ -نظام نامه واحد های گیاهپزشکی- آشنایی با سموم مجاز و غیر مجاز در کشاورزی و اسامی سموم مجاز  می باشد.

آزمون پایان دوره در مورخ  21 دی  ماه ساعت 10 صبح به صورت آنلاین برگزار مشود برای حضور در آزمون می بایست در آزمون ثبت نام نمایید

شماره تماس 2-06633331491 داخلی 3 جهت پاسخگویی به سوالات 

تذکز مهم: درصورت شرکت در دوره آموزشی مجاز به شرکت در آزمون میباشید. 

 


عوامل : اردشیر رستمی نادر آزادبخت مجتبی صفایی

مدت زمان : ۰۰:۱۲:۰۰
فهرستتگ ها : 43 مسولین فنی فروشگاه سموم نباتی سامانه مانتورینگ کالیبراسیون سم پاش اسامی سموم مجاز کشاورزی آشنایی با سموم مجاز و غیر مجاز درکشاورزی

مشاغل : کشاورزان کارشناسان کشاورزی فروشندگان محصولات کشاورزی