آموزش کامل پیوند درختان گردو به روش سرشاخه کاری


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فایل چند رسانه‌ای که به همت دفتر دوفصلنامه فناوری در کشاورزی تهیه شده است، آموزش کامل پیوند درختان گردو به روش سرشاخه‌کاری ارائه شده است. زمان جمع‌آوری پیوندک، نحوه نگهداری پیوندک‌ها، نحوه برش و آماده کردن پیوندک و البته اجرای عملیات در این ویدیو بطور کامل آموزش داده شده است. ضمناً تیمارهای پس از عملیات نیز در این ویدیو تشریح شده‌اند.

این مجموعه آموزشی بصورت لوح فشرده نیز موجود است. برای تهیه آن می‌توانید با ما تماس بگیرید.


عوامل : دکتر محمدباقر لک

مدت زمان : ۰۰:۲۰:۰۰
بخش اولتگ ها : پیوند گردو سرشاخه کاری سرشاخه کاری گردو پیوند سرشاخه کاری

مشاغل : بهره برداران باغداران باغبان باغبانی