به لیمو و خواص آن


تــوضــیحــات
فــایل ها

با توجه به توانهای بالای كشور جهت كاشت و تولید گیاهان دارویی مختلف با مقادیر مناسب ماده موثر، تولید داروهای گیاهی با كیفیت مناسب و مطابق با استانداردهای بین المللی امكان پذیر بوده و گیاه مورد نظر نیز از این قاعده پیروی می‌نماید. گیاه به لیمو که به نام کاشف آن پزشک و گیاهشناس Lippi   نامگذاری شده است. در این فایل اطلاعاتی راجع به به لیمو و خواص آن امده است.


بخش اولتگ ها : مدیریت مدیریت کشت

مشاغل : بهره برداران باغداران کارشناسان کشاورزی