کشاورزی دقیق


تــوضــیحــات
فــایل ها

کشاورزی دقیق فصل دوم از لوح آموزشی کشاورزی هوشمند است که در مدت 25 دقیقه، به این موضوع می‌پردازد. رئوس مطالب ارائه شده در این فصل عبارتند از:

تعریف کشاورزی دقیق

سامانه‌های موقعیت‌یاب

ابزارهای اندازه‌گیری

سنجش از دور

مدیریت مکانی

مدیریت زمانی

هدایت خودکار


عوامل : دکتر محمدباقر لک مهندس طیبه نیری فرد

مدت زمان : ۰۰:۲۵:۰۰
بخش اولتگ ها : کشاورزی دقیق کشاورزی هوشمند سنجش ازدور دورسنجی سامانه موقعیت یاب ابزار اندازه گیری هدایت خودکار مدیریت مکانی نهاده ها

مشاغل : بهره برداران مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مهندسین مشاور کشاورزان کارشناسان کشاورزی کار آفرینان فارغ التحصیلان کشاورزی مراکز خدمات غیر دولتی کشاورزی فارغ التحصیلان ماشین آلات مهندسین کشاورزی مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسین بیوسیستم